Autor: Andrej

Budovanie katalógu programov doučovania

Opäť sme pokročili v príprave portálu. Začíname budovať štruktúru kurzov a taxonómiu, podľa ktorej ich budeme triediť. Preto Vás chcem požiadať o zápis kurzov, ktoré by ste chceli na portáli časom mať. Nejde o nič záväzné. Kurz nie je potrebné vybudovať a prevádzkovať, bude sa dať meniť, presúvať alebo ho na Vašu žiadosť zmažeme. Všetko je samozrejme bezplatné. Pomôžete nám… Read more →

Úvodný webinár pre účastníkov projektu

S radosťou Vás pozývame na úvodný webinár – online seminár, ktorý sa uskutoční vo štvrtok, 4.2.2016 o 21:00. Registrovať sa, alebo priamo prihlásiť sa môžete na linke https://attendee.gotowebinar.com/register/829401575600601857 Na účasť potrebujete počítač s pripojením na internet. Výhodou sú slúchadlá a mikrofón, ak sa budete chcieť niečo povedať zúčastneným. K dispozícii bude aj možnosť písania otázok pre tých, ktorí mikrofón nemajú.   Linka… Read more →

Začíname vzdelávať pilotných partnerov

Od dnešného dňa je k dispozícii materiál pre tvorcov vzdelávacích kurzov. Zoznámia sa tu s technológiou, s možnosťami budovania vzdelávacieho programu. Materiál obsahuje ukážky a návody. Všetko, čo sa účastníci dozvedia, využijú v pripravenom skúšobnom kurze, kde môžu tvoriť, skúšať a kombinovať podľa potreby. Ako si zostaviť svoj kurz Ak máte záujem zúčastniť sa pilotnej časti, naučiť sa niečo nové a… Read more →

Roadplan – náš plánovaný kalendár

Mať vo veciach poriadok je dobrý pocit. Aj projekty by mali mať plán a realizačný tím by sa mal snažiť plniť termíny. Vnímame Vás ako partnerov, ako súčasť tímu. Preto by ste mali vedieť čo a kedy sa chystá. Isto, ide len o predbežný plán, ale vieme, že má zmysel ukázať ho. Takže takto: Projekt DO Škola činnosť plánovaný začiatok plánovaný… Read more →

Systém riadenia vzdelávania je pripravený na pilotovanie

Pripravili sme a nainštalovali sme LMS systém na pilotovanie jednej z častí projektu DO Škola. Jeho úlohou bude tvoriť individuálne vzdelávacie projekty pre jednotlivcov, tematické vzdelávacie projekty k určitej oblasti, téme, či doméne. Prostredie je koncipované ako maticový, viacúrovňový systém pre najrôznejšie situácie a prístupy k doučovaniu. Tešíme sa na postupné zavádzanie jednotlivých pilotných oblastí a na možnosť stavať prostredie… Read more →