DO Škola a tútori

Vzdelávanie je miesto, kde sa spája celonárodný prístup s individuálnym prístupom. Na Slovensku máme medzery z každej strany. Na strane individuálneho prístupu je možnosť pomôcť a zapojiť sa pre všetkých ochotných tútorov. Pod vedením našich garantov môžete nájsť ďalší rozmer pre Váš život. Váš čas, skúsenosti, ktoré ste nadobudli, nadhľad, ktorý máte, to všetko môžete ďalej zdieľať a pomôcť tak deťom pri vzdelávaní a osobnostnom raste.

Doučovanie je doménou učiteľov a starších študentov. No žiakom dokážu naplniť len časť ich potrieb. Doučovanie bez tútora – dôverníka je veľmi krehké a nemusí vždy naplniť očakávania. DO Škola a tútori je otvorená výzva pre Vás.

Skúste to. Ďakujeme.

 

Chcem vedieť viac od riešení DO Škola