Registrácia doučujúceho

Registrácia do portálu DOŠkola je bezplatná, nezakladá registrantovi žiadne povinnosti. Odhlásenie a zrušenie konta je možné kedykoľvek.

V prípade záujmu zvoľte prosím možnosť

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť VIRTA s.r.o., prevádzkovateľ internetového portálu www.doskola.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi manipulované v súlade zo zákonom č. 122/2013Z.z.