Značka: obsah

Tvoríme Vaše kurzy

Milí učitelia, doučujúci, za ostatných pár týždňov sa rozbehol proces tvorby vzdelávacieho obsahu z Vašich dielní. Usilovne pracujeme na materiáloch, ktoré nám zasielate. Je pritom jedno, čo nám pošlete, vždy sa nám darí vytvoriť niečo zaujímavé a prínosné. Pýtame sa, komunikujeme, preberáme Vaše obsahy a nápady. Spolupracujeme. Preto sa nemusíte báť zasielať Vaše návrhy a nápady na to, ako by… Read more →